Nha Trang: Kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm dọc hành lang an toàn đường sắt

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc, Ngọc Hiệp, Phước Tân, Phương Sơn, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường sắt nhằm giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đồng thời, thành phố chỉ đạo các xã, phường nêu trên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu phát động xây dựng đường sắt xanh, sạch, đẹp; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tham gia hưởng ứng phong trào; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND các xã, phường tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chống ô nhiễm môi trường dọc hành lang đường sắt.

CHÍ TRUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202404/nha-trang-kiem-tra-xu-ly-tinh-trang-lan-chiem-doc-hanh-lang-an-toan-duong-sat-8465b1a/