Nhà trai dùng xe tải vượt lũ đi đám hỏi

Do đường phố ở Quảng Bình bị nước lũ nhấn chìm, họ nhà trai phải dùng xe tải chở tất cả các thành viên và đồ lễ đi đám hỏi.

Nhà trai dùng xe tải vượt lũ đi đám hỏi - Ảnh 1

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4

Nguồn video: Facebook