Nhà tỉ phú công nghệ - Mark Cuban: Hãy nghĩ khác thì tốt hơn

Là một điển hình của thế hệ doanh nhân mới ở Mỹ, Mark Cuban từ hai bàn tay trắng trở thành tỉ phú nhờ vào ý tưởng mới và sự nhạy bén với thời cơ công nghệ thông tin đang kỳ bùng nổ vào đầu thập niên 1980.