Nhà thuốc tùy tiện nâng giá

    1 đăng lạiGốc

    Chủ nhà thuốc nói thành thật: "Do các đại lý lên giá thì tụi này lên theo. Nhưng tùy tâm của từng chủ nhà thuốc mà bán giá lên. Lên cao quá thì không thể chấp nhận".

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/95854.cand