Nhà thuốc niêm yết giá ngoại cho... thuốc nội!

(VietNamNet) - Các cơ sở đều công khai giá thuốc hoặc có niêm yết giá trên từng hộp thuốc. Tuy nhiên, nhiều nhà thuốc niêm yết giá ngoại, nhưng khi bán là thuốc Việt Nam... Cơ sở vi phạm nhưng không bị phạt.