Nhà thơ Trần Hòa Bình: Lá mùa thu đã rơi…

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tôi chưa kịp giở tờ lịch, xem ngày lập thu nó đã được đánh mốc vào thứ nào trong tuần của tháng 8 này, chưa kịp trọn vẹn nhìn mưa ngâu tháng 7 cho Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước… thì đã mải mốt lột tờ lịch tường rồi vĩnh viễn ghim nó vào một góc những kỷ vật không bao giờ được phép quên, ngày 16/8/2008, "thêm một" chiếc lá "Trần Hòa Bình" hòa vào trời đất…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/8/98036.cand