Nhà thơ Ngô Văn Phú: Cả đời chỉ viết bằng tay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có lẽ cho đến thời điểm này ông là nhà thơ đang nắm giữ kỷ lục về số lượng với 225 đầu sách viết riêng. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên bởi với số lượng sách lớn như vậy nhưng ông chưa một lần dùng máy chữ, tất cả đều viết bằng tay trên một mặt giấy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=109033