Nhà thơ Hồng Thanh Quang quá đãng trí

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhà thơ Hồng Thanh Quang, người được trao "Giải thưởng Nguyễn Cảnh Toàn" đúng vào lễ kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 84 của GS, TSKH Nguyễn Cảnh Toàn đã hồn nhiên ở nhà và… viết báo chuẩn bị cho số báo ANTG giữa tháng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/12/105139.cand