Nhà thờ Đức Bà còn nguyên vẹn trong game

Đội ngũ thiết kế đồ họa của game hành động Assassin's Creed Unity đã tái hiện lại Paris và Nhà thờ Đức Bà đầy hoa lệ.

Ubisoft