Nhà thơ của người dân tộc thiểu số

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Là người con của dân tộc Tày (Ba Bể, Bắc Cạn), Dương Thuấn về Hà Nội từ năm 1989 nhưng qua thời gian, hồn thơ anh vẫn luôn đượm màu sắc dân tộc, vẫn luôn hướng về bản Hon, về sông Năng, nơi chôn nhau cắt rốn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=96617