Nhà tài trợ, doanh nghiệp lạc quan về kinh tế VN

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, đã khai mạc sáng 4/12 ở Hà Nội. Phát biểu tại đây, cộng đồng các nhà tài trợ cũng như các doanh nghiệp đều bày tỏ lạc quan về tương lai kinh tế Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226092/Default.aspx