Nhà siêu mỏng, hay trách nhiệm siêu mỏng?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Những ngôi nhà có "chiều nông" dưới 1m,  xấu xí một cách kỳ lạ vẫn mọc lên trên những con đường ngàn tỉ. Để ngăn chặn chúng, không khó...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Nhadat/2007/11/14/215868.tno