Nhà sáng tạo tuổi 17

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ những lần chăm chú quan sát quy trình vận hành của máy bơm, máy guồng nước, máy sục khí trên những khu đầm nuôi tôm, cậu học trò 17 tuổi Vũ Thái Hiển ở xã Nga Thủy (Nga Sơn - Thanh Hóa) đã sáng chế thành công máy bơm ba chức năng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113419&sub=72&top=41