Nhà sản xuất EVE Online bị lộ dự án sản xuất game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Kế hoạch phát triển game World of Darkness của công ty CCP bị tiết lộ trên trang tin VideoGaming247. Hiện tại nguyên nhân sự việc vẫn chưa được làm rõ.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/01/3B9AEE70