Nhà ở xã hội: Xây từ cơ chế

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhằm kích thích nền kinh tế, Bộ Xây dựng vừa trình đề án 49 ngàn tỷ đồng để xây nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu bức thiết của những người có thu nhập trung bình...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/02/095226/12147