Nhà ở xã hội: Người mua trả tiền nhà trong 40 năm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Giá nhà hiện nay mức thấp nhất là 600-700 triệu đồng/căn. Trong khi đó, thu nhập của phần lớn cán bộ, công chức, công nhân chỉ ở mức 3-4 triệu đồng/người/tháng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/23/094456/8061