Nhà ở kết hợp với kinh doanh

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Vừa là nhà vừa là mặt bằng kinh doanh, làm thế nào trung hòa? KTS Hà Phục Quốc đã có lời giải… Đây là căn nhà phố mặt tiền và nằm trên con đường...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/01/15/091648/1516