Nhà ở kết hợp kinh doanh sẽ bị dừng hoạt động nếu không có giải pháp PCCC

Chủ hộ gia đình, chủ nhà trọ, chung cư mini phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy trước ngày 30/3/2025. Nếu không thực hiện, cơ sở sẽ phải dừng hoạt động.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/nha-o-ket-hop-kinh-doanh-se-bi-dung-hoat-dong-neu-khong-co-giai-phap-pccc-post300719.html