Nhà ở CN: Vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”

    1 đăng lạiGốc

    Cả nước hiện có khoảng 1 triệu lao động đang làm việc tại các KCX-KCN, trong đó hơn 700.000 người có nhu cầu về chỗ ở - Hơn 90% công nhân phải ở trong những khu nhà trọ không bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, an ninh trật tự...

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/227821.asp