Nhà nước Việt Nam hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng

(VOV) - Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành bằng luật pháp.

Ngày 26/6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đại biểu Quốc hội khóa XII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 vừa diễn ra tại Hà Nội, đồng thời trao đổi những vấn đề được cử tri của tỉnh cũng như cả nước quan tâm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: sau mỗi kỳ họp lại có thêm những bài học quý để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri là cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên và đại biểu cử tri huyện Phổ Yên. Cử tri bày tỏ vui mừng trước thành công và kết quả của kỳ họp với những nội dung rất quan trọng trên cả 3 mặt lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều cử tri công an tỉnh Thái Nguyên mong muốn Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật vì hiện nay có nhiều quy định chưa phù hợp hoặc không theo kịp với thực tiễn dẫn tới những khó khăn khi thực hiện pháp luật, nhất là khi có nhiều loại tội phạm mới xuất hiện. Trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành bằng luật pháp. Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp thể chế chính trị và điều kiện của Việt Nam. Các văn bản pháp luật chính là sự cụ thể hóa các chính sách, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định bộ máy Nhà nước ở Việt Nam không phải là tam quyền phân lập mà là sự phân định nhiệm vụ, hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Sau mỗi kỳ họp đều có những bài học rất quý, chúng ta củng cố, tăng cường và kiện toàn để làm tốt hơn. Một số đại biểu Quốc hội góp ý trong khi thảo luận Quốc hội, ý kiến khác nhau cũng là bình thường nhưng đích chung là xây dựng, bổ sung và làm rõ thêm để Chính phủ làm tốt hơn, các Bộ trưởng làm tốt hơn, các cơ quan của Quốc hội làm tốt hơn, rồi các cơ quan tư pháp làm tốt hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta không dùng ý kiến của cơ quan này để bác bỏ ý kiến của cơ quan kia. Chúng ta cũng mong Quốc hội mạnh lên, Quốc hội tốt lên, Chính phủ mạnh lên, tốt lên; các cơ quan tư pháp tốt lên bởi vì chúng ta là đại diện của dân, do dân, vì dân chứ không vì một mục đích nào khác”. Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, với những dự án lớn được đưa ra thảo luận tại Quốc hội còn có những ý kiến khác nhau, sẽ tiếp tục chuẩn bị để khi đã “chín” thì lại trình Quốc hội thông qua. Đó là tư tưởng chỉ đạo đúng. Việc Quốc hội chưa thông qua chủ trương về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam và dự án về quy hoạch thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần trách nhiệm và không khí dân chủ tại Quốc hội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: “Chính phủ trình ra Quốc hội và Quốc hội phân tích rất chặt chẽ, cặn kẽ để có thể xem xét, nhưng thấy chưa đủ điều kiện để thông qua thì Quốc hội dừng lại chưa thông qua, giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu và đề xuất phương án cụ thể…”. Khẳng định những thành tựu chung mà cả nước đạt được trong nửa đầu năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, vững chắc, hiệu quả công cuộc đổi mới. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Tổng Bí thư phân tích: “Có ổn định thì mới tiếp tục đổi mới được. Đổi mới và ổn định là để phát triển. Phát triển là để ổn định. Ba yếu tố đổi mới, ổn định và phát triển có mối quan hệ biện chứng, bổ sung cho nhau với mục tiêu cao nhất là phát triển”. Tổng Bí thư cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Thái Nguyên kể từ khi tiến hành đổi mới tới nay; mong rằng Thái Nguyên sẽ chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tỉnh. Trong đó nội dung các Nghị quyết phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp để khai thác tốt các thế mạnh của một tỉnh trung du, miền núi, định hướng đúng cho tỉnh phát triển trong 5 năm tới. Trên cơ sở đánh giá tình hình tổng thể, các bài học kinh nghiệm của tỉnh và cả nước, Thái Nguyên phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không chờ đợi, đi nhanh nhưng bền vững, tránh những vấp váp để trở thành một địa phương trung tâm của khu vực Việt Bắc./. Vũ Duy