Nhà nước hợp tác với tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng

VIT-Hôm qua, 25/6/08, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo về hợp tác Nhà nước Tư nhân cho Phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.