“Nhà nước đang trở thành một doanh nhân chuyên nghiệp”

    1 đăng lạiGốc

    Hỏi chuyện bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=94e8e6c82e934a&page=category