Nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc: Kinh kỳ hội tụ

    Gốc

    Hanoinet - Mái tóc màu cước trắng, tuổi 81 của ông vẫn "gối đầu" trên những trang sách, những dòng viết và cả những dòng ngẫm ngợi, suy tư, đau đáu dõi theo từng bước chân của Hà Nội, dẫu mảnh đất này không phải là nơi "chôn nhau cắt rốn" của ông.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=73183