Nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam, từng giữ kỷ lục lớn nhất Đông Dương

Công trình nhà máy thủy điện Ankroet được người Pháp xây dựng và trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Dương trong nhiều thập kỷ sau đó.

Tiểu An

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nha-may-thuy-dien-dau-tien-viet-nam-tung-giu-ky-luc-lon-nhat-dong-duong-d112065.html