Nhà máy thủy điện Bình Điền phát điện tổ máy số 2

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Sau khi cho chạy thử không tải 72 giờ đạt các thông số kỹ thuật, Ban quản lý dự án thủy điện Bình Điền đã quyết định phát điện thương mại tổ máy số 2 vào đêm 19-5.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147848&sub=131&top=38