Nhà máy sắn Vũ Linh, Yên Bái xả thải vượt quy chuẩn bị xử phạt 540 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình vừa bị UBND tỉnh Yên Bái xử phạt 540 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng do gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình có địa chỉ tại thôn Làng Mẩy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 đến dưới 5 lần, trong trường hợp lượng nước thải từ 800 m3/ngày đến dưới 1.000 m3/ngày.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình bị xử phạt 540 triệu đồng.

Cụ thể thông số tổng Nito vượt 3,62 lần bị xử phạt 380 triệu đồng, tổng Phốt Pho vượt 2,03 lần bị xử phạt 80 triệu đồng và Coliform vượt 1,58 lần bị xử phạt 80 triệu đồng so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Tổng mức xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình là 540 triệu đồng, đồng thời công ty bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình 4,5 tháng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 60 ngày và phải trả kinh phí trưng cầu mẫu phân tích nước thải theo đơn giá hiện hành.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/3, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình.

Công ty TNHH Thương mại đầu tư Yên Bình do ông Trần Sỹ Hùng làm Giám đốc, địa chỉ tại thôn Làng Mẩy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đức Mậu

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nha-may-san-vu-linh-yen-bai-xa-thai-vuot-quy-chuan-bi-xu-phat-540-trieu-dong-87043.html