Nhà máy nhiệt điện Sơn Động chuẩn bị phát điện

Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại để cuối tháng 9 phát điện tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Sơn Động.