Nhà máy Miwon xả nước thải ra sông Hồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cảnh sát môi trường Phú Thọ vừa phát hiện Nhà máy Miwon Việt Nam xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông Hồng trong gần một năm qua. Lãnh đạo nhà máy này thừa nhận, mỗi ngày xả bẩn 150 m3.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132278&sub=72&top=41