Nhà máy đường chỉ tồn tại khi nông dân có lãi?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhà máy đường Thuận Phước đã tạo được uy tín với nông dân tuy mới hoạt động từ tháng 9/2006 và mới ép một vụ mía 2007, trong bối cảnh nông dân chán ngán vì thua lỗ với cây mía và nhà máy Đường Bình Thuận phá sản.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=99699