Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 hòa lưới điện quốc gia

(SGGP).– Hôm qua 3-10, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho biết đã phối hợp với các nhà thầu thi công và các bên liên quan hoàn tất các thủ tục về xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm, đấu nối và nghiệm thu để đóng điện ngược thành công.

Qua đó chính thức kết nối sân phân phối 220 kV của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với lưới điện quốc gia, đúng tiến độ đã định. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công suất 750 MW, sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên. Đây là công trình trọng điểm quốc gia thuộc Tổng sơ đồ VI, được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. B.Minh