Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 phát hết công suất tổ máy đầu tiên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) cho biết, ngày 24.5, tổ máy số 1 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (Đồng Nai) sẽ phát hết 100% công suất thiết kế là 150 MW.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/5/23/240343.tno