Nhà máy điện hạt nhân phải “đương đầu” được sóng thần

(Chinhphu.vn) - Ủy ban An toàn hạt nhân của Nhật Bản (NSCJ) yêu cầu các nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân ở nước này chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xảy ra sóng thần lớn nhất.

Ủy ban NSCJ đã quyết định sửa đổi văn bản hướng dẫn được cập nhật lần cuối năm 2006 mà trong đó chỉ có những chỉ dẫn hạn chế về sóng thần. Ủy ban này sẽ yêu cầu các nhà máy điện hạt nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn để chống chọi được các trận động đất và sóng thần lớn.

Sau khi hoàn thành văn bản hướng dẫn sửa đổi, cơ quan quản lý điện hạt nhân mới của Chính phủ Nhật Bản sẽ thực thi văn bản hướng dẫn này.

Theo văn bản hướng dẫn, mỗi nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản được yêu cầu phải lường trước được trận sóng thần tồi tệ nhất có thể xảy ra, cho dù khả năng xảy ra thiên tai như vậy là cực kỳ thấp.

Các nhà máy điện hạt nhân sẽ phải áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn như xây dựng đê chắn ngăn chặn sự tàn phá của sóng thần.

Các nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sóng thần tràn tới bờ biển Nhật Bản sau các trận động đất ở xa, như những con sóng thần do trận động đất lớn ở Chile gây ra năm 1960.

Phương Anh