Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 ngừng vận hành

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2 (công suất 750MW) đăng ký chạy thử thách liên tục trong 27 ngày, từ 27-11; tuy nhiên, ngày 1-12, Công ty Khí Cà Mau lại có công văn kèm theo phiếu đăng ký ngừng thử nghiệm nhà máy này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190409