Nhà máy Cơ khí 120 bán đấu giá cổ phần

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 23/1, sàn Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá 2.298.400 cổ phần của Nhà máy Cơ khí 120 với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=7e6145a104a1af&page=category