Nhà máy chế biến cao su xả nước thải thẳng ra môi trường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Chưa xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải, nhưng Nhà máy chế biến cao su Hòa Lâm (Công ty cổ phần cao su Hòa Lâm, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) từ sáu năm nay vẫn hoạt động và xả toàn bộ nước thải thẳng ra môi trường. Mặc dù cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc thanh kiểm tra, nhưng đến nay hệ thống xả lý nước thải của nhà máy này vẫn đang trong giai đoạn thi công còn người dân thì gánh chịu hậu quả của ô nhiễm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135004&sub=127&top=39