Nhà máy bia Hà Tây: Tặng 112 máy tính cho học sinh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhân dịp năm học mới, Nhà máy bia Hà Tây đã trao tặng 112 máy tính trị giá 800 triệu đồng cho 11 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Tây (cũ). Số tiền này được trích từ Quỹ hỗ trợ Giáo dục do Nhà máy thành lập từ tháng 9-2006 theo hình thức trích 300 đồng từ mỗi chai hoặc lon bia tiêu thụ trên địa bàn Hà Tây.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/179427