Nhà mẫu giáo nơi cội nguồn

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Nhà mẫu giáo tặng nhân dân xã Tân Trào là việc làm thể hiện tình cảm sâu nặng "Uống nước nhớ nguồn" và hướng về cội nguồn của cán bộ, học viên Trường sĩ quan Lục quân 1...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.quanhenhandan.33966.qdnd