Nhà mặt trời

    Gốc

    Một ngôi nhà được vận chuyển bằng đường thủy đến Mỹ là công trình của Đại học Kỹ thuật Darmstadt nước Đức. Theo Joerg Thoene, lãnh đạo nhóm thiết kế, ngôi nhà được xây dựng với những cơ cấu tích trữ năng lượng: các tấm kính cách ly để ngăn ngừa năng lượng thoát ra bên ngoài nhà. Một số panel mặt trời của ngôi nhà này được thiết kế ẩn dưới mái.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/11/79006.cand