Nhà không phép sau ngày 1.7.2004 tại TPHCM: Không phải nhà nào cũng được tồn tại

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Sở Xây dựng TPHCM đề xuất trường hợp nhà xây dựng trái phép trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết phải buộc tự tháo...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/05/083602/5148