Nhà khoa học cũng là lực lượng khuyến nông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-   Tiến sĩ Lê Quốc Doanh, Viện trưởng Viện Khoa học-kỹ thuật nông - lâm nghiệp (KHKTNLN) miền núi phía bắc đánh giá về đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện như vậy. Anh cho rằng: người nông dân là đối tượng để Viện tiếp cận, nông dân là chủ thể.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113171&sub=72&top=41