Nhà hát Tuổi Trẻ tham dự "Đêm của Shakespeare" thế giới

NDĐT - Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ trình diễn vở Macbeth trong "Đêm của Shakespeare" tại sân khấu 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội cùng với  65 nhóm kịch trẻ từ 35 quốc gia trên 21 múi giờ ngày 23-4. Chương trình bắt đầu tại New Zealand và kết thúc sau 24 giờ tại Hawaii.