Nhà hát Múa rối Trung ương: Lưu diễn tại Tây Ban Nha

Nhận lời mời của Tổ chức Múa rối quốc tế, Nhà hát Múa rối Trung ương gồm 17 thành viên sẽ lên đường tham dự Festival Múa rối quốc tế lần thứ 25 tại Tô-lô-xa, Tây Ban Nha...