Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng thu hút hơn 14.000 lượt khách

Sau hơn 3 tháng thành lập (từ tháng 8-2007), đến nay, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng (TPHCM) đã biểu diễn trên 220 suất, phục vụ hơn 14.000 lượt khách đón xem.