Nhà hàng tại TP HCM có thể cháy bất cứ lúc nào!

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    9h sáng hôm qua, đã xảy ra vụ cháy lớn ở nhà hàng Hoằng Long (11-13 Công Trường Lam Sơn, quận 1). Đây là vụ cháy nhà hàng quy mô lớn thứ 4 trong suốt 1 năm qua ở Trung tâm TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/82641.cand