Nhà giáo phải công bằng trong giảng dạy, chống bệnh thành tích

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn nghiệp vụ, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121323&sub=68&top=40