Nhà giáo đang giảng dạy mới được hưởng phụ cấp thâm niên

(HNM) - Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ GD-ĐT trước sự băn khoăn liên quan đến chế độ phụ cấp thâm niên (PCTN) của nhiều nhà giáo.

Theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 về chế độ PCTN đối với nhà giáo, chế độ PCTN chỉ áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các trường hợp không trực tiếp giảng dạy thì không được hưởng chế độ PCTN.

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 1-9-2011, song chế độ PCTN quy định tại nghị định được tính hưởng kể từ ngày 1-5-2011. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để soạn thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định này, dự kiến ban hành vào tháng 12 năm nay.