Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất hoàn thành 100% phần xây thô

Vượt qua nhiều khó khăn, nhất là đang thi công trong mùa mưa, phải đảm bảo tuyệt đối cho hoạt động bay hiện hữu, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến nay đã hoàn thiện 100% khối lượng xây thô cơ bản. Tính chung tổng thể dự án đã đạt 60% khối lượng. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nha-ga-t3-tan-son-nhat-hoan-thanh-100-phan-xay-tho-125109.htm