Nhà đầu tư phải đặt cọc trước khi được cấp phép triển khai dự án

Tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 12.11, để chấn chỉnh tình trạng nhiều nhà đầu tư trây ỳ, cố tình "ngâm tôm" các dự án đầu tư và kiên quyết từ chối những doanh nghiệp không đủ năng tài chính, nhưng vẫn tìm mọi cách "chen chân" vào Khánh Hòa.