Nhà đầu tư nước ngoài tích lũy cổ phiếu

Khi thấy thị trường đã xuống quá thấp, tận dụng cơ hội nhà đầu tư trong nước bán tháo, các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) dồn dập mua vào những cổ phiếu tốt. Chỉ riêng tuần qua, nhà ĐTNN mua ròng (đã trừ số bán) gần 11 triệu cổ phiếu.