Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua

    Gốc

    Thị trường chứng khoán ngày 2.10 tiếp tục làm phấn khích các nhà đầu tư. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường ngày 2.10 đạt 17,8 triệu chứng khoán với tổng giá trị 1.816,3 tỉ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 17,3 triệu chứng khoán với giá trị 1.772,4 tỉ đồng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/10/2/211007.tno